Wroclaw - Czestochowa – Krakow - Oswiecim / WieliczkaLen pre kolektívy, termín podľa výberu. V prípade záujmu sa môžete informovať v CK, Poľsko

KRAKOW - 745. 000 obyvateľov, historické jadro je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva Unesco. Krakow - LAGIEWNIKY - Sanktuárium, Bazilika Božieho Milosrdenstva. CZESTOCHOWA - najznámejšie mariánske pútnické miesto v Poľsku s kláštorným komplexom bratov paulínov na Jasnej Hore. Gotický kostol a kaplnka Matky Božej so zázračným obrazom „Čiernej Madony“. WROCLAW – jedno z najkrajších a najstarších miest Poľska.

Momentálne nie sú naplánované žiadne termíny

Zájazd si môžete predbežne rezervovať.

Cena: 0,00 EUR

PROGRAM

1.deň

Odchod zo Slovenska v neskorších večerných hodinách. Odchod bude prispôsobený podľa miest nástupov.

2.deň

Príchod  do mesta WROCLAW v ranných hodinách. Prehliadka počas 9-hodinovej bezpečnostnej prestávky autobusu. „Poľské Benátky“  či mesto  „stomostové“ - také má prívlastky Wroclaw vďaka mimoriadnemu riečnemu systému. Rieka Odra ho rozdeľuje na dvanásť ostrovov, ktoré sú spojene stovkou mostov. Je to jedno z najkrajších a nastarších miest krajiny. Srdce mesta-hlavné námestie rynek, s gotickou radnicou, kostolom sv.Alžbety a čulým životom v kaviarničkách a baroch, patrí k najväčším stredovekým námestiam v Európe. Za najstaršiu časť je považovaný ostrov Tumski s katedrálou Sv.Jána Krstiteľa – cirkevná dominanta mesta. Je dlhá sto metrov, má najviac vitráží  najväčší organ v celom Poľsku. Zaujímavé je Soľné námestie s meštianskymi domami, bazilikou sv.Alžbety. Nevynecháte ani Univerzitu a kostol Jesu. Cca 17.00 hod. odchod  do Czenstochovej /100km/. Podvečer hotelové ubytovanie**plus , 1/2 izby S+WC pri areáli sanktuária. Večera v individuálnej réžii v blízkych reštauráciách, alebo na moderne upravenej promenáde v centre mesta (12 min. pešo). Možná aj večerná návšteva baziliky s obrazom Panny Márie - špeciálna pobožnosť kedy sa zatvára obraz.

3.deň

Zosilnené raňajky. Pobyt v mariánskej svätyni CZESTOCHOWA. Najznámejšie mariánske pútnické miesto v Poľsku s kláštorným komplexom bratov paulínov na Jasnej Hore. Gotický kostol a kaplnka Matky Božej so zázračným obrazom „Čiernej Madony“, vzácnou klenotnicou , krížovou cestou...prehliadka areálu so špec.sprievodcomvrátane návštevy všetkých pamiatok, klenotnice a krížovej cesty. Návšteva kaplnky Matky Božej so zázračným obrazom. Osobné voľno na obed.  Nnávšteva blíz. kostola sv.Barbory, kde bol zázračný obraz objavený, vodný  prameň sv.Barbory. Osobné voľno v meste a na nákup suvenírov.  Cca 17.00 hod. odchod do Krakowa. Hotelové ubytovanie **plus na periférii mesta, 1/2 S+WC.

4.deň

Zosilnené  raňajky , prehliadka KRAKOWA. Návšteva  sanktuária – Baziliky Božieho Milo-srdenstva v časti Krakow-Lagiewniky a kostola s Obrazom Božieho Milosrdenstva a hrobom sr. Faustiny.Odtiaľ presun do historického centra, prehliadka hlavných atrakcií- hrad Wawel katedrála  /zvon Zygmund a hrobky platené/. Ulicou Grodzka pešo do centra. Rynek Glowny /jedno z najväčších námestí v Európe/ so známou tržnicou Sukiennica a mariánskym kosto lom Nanebovzatia Najsv. Panny Márie /jeden z najcennejších gotických oltárov v Európe/ , Radničná veža, možný vstup do Múzea Jagelonskej univerzity, ... . Osobné voľno v centre mesta. Večer návrat do hotela .

5.deň 

Zosilnené raňajky, návštva 15 km vzdialenej soľnej bane Wieliczka alebo mesta Oswiecim s bývalým koncentračným táborom. Popoludní odchod na Slovensko, návrat vo večerných hodinách

Cena zájazdu 0 EUR

Cena zahŕňa:

3 x hotelové** plus ubytovanie, 3 x zosilnené raňajky, dopravu luxusným klimatizovaným autobusom Mercedes/ Man, sprievodcu, poistenie Union proti úpadku CK, špeciálny sprievodca 5. deň zájazdu.

Možné príplatky:

Komplexné cestovné poistenie Union 2,50 EUR/os/deň, Pandemic 4 EUR/os/deň (základné + COVID), 1/1 izba 15 EUR/os/noc

Možné vstupy

Krakow - Mariánska bazilika, - polovica chrámu zdarma, časť s hlavným oltárom  6 PLN, Wawel zvon v katedrále a hrobky  12 PLN, hrad  20 PLN – treba vopred rezervácia za cca  1,60 PLN, Múzeum Jagelonskej univerzity 12 PLN, elektrubusy 30 PLN

Czestochowa - 5,5 EUR prehliadka sanktuária so vstupmi a špeciálnym sprievodcom

Wieliczka –  89 PLN dosp. os.,  69 PLN študenti s potvrdením do 26 r.

OBJEDNÁVKA