Krakow - Czestochowalen pre kolektívy, termín podľa výberu V prípade záujmu sa môžete informovať v CK, Poľsko

KRAKOW - 745. 000 obyvateľov, historické jadro je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva Unesco. Krakow - LAGIEWNIKY - Sanktuárium, Bazilika Božieho Milosrdenstva. CZESTOCHOWA - najznámejšie mariánske pútnické miesto v Poľsku s kláštorným komplexom bratov paulínov na Jasnej Hore. Gotický kostol a kaplnka Matky Božej so zázračným obrazom „Čiernej Madony“.

Momentálne nie sú naplánované žiadne termíny

Zájazd si môžete predbežne rezervovať.

Cena: 0,00 EUR

PROGRAM

1.deň

Odchod zo Slovenska v neskorých večerných hodinách /Bratislava 22.00 hod., Nitra 23.30 hod./, Banská Bystrica cca 02.00 hod. Odchod bude prispôsobený podľa miest nástupov.

2.deň

V ranných hodinách príchod do známeho pútnického mesta CZESTOCHOWA. Celodenný pobyt na mariánskom mieste JASNA GORA, prehliadka areálu, sv. omša, krížová cesta. Hotelové ubytovanie** v popoludňajších hodinách, osobné voľno. Možnosť individuálnej večere v blízkych reštauráciách alebo na hlavnej atraktívnej promenáde v centre mesta /pešo max.15 min. od baziliky/.

3.deň

Kontinentálne raňajky, odchod do KRAKOWA. Návšteva  sanktuária – Baziliky Božieho Milosrdenstva v časti Krakow - Lagiewniky. Odtiaľ presun do historického centra, prehliadka hlavných atrakcií. Hrad Wawel zvonku, ulicou Grodzka pešo do centra -Rynek Glowny /jedno z najväčších námestí v Európe/ so známou tržnicou Sukiennica a mariánskym kostolom Nanebovzatia Najsv. Panny Márie /jeden z najcennejších gotických oltárov v Európe/, Radničná veža,…  Cca 16.45 odchod na Slovensko, návrat vo večerných a neskorých večerných hod. /Bratislava 24.00 h./

Cena zájazdu 0 EUR

Cena zahŕňa:

1 x hotelové** ubytovanie v Czestochowej,špeclny sprievodca po sanktuáriu so vstupmi, 1 x kontinentálne raňajky, dopravu luxusným klimatizovaným autobusom Mercedes/ Man, sprievodcu, poistenie Union proti úpadku CK.

Možné príplatky:

komplexné cestovné poistenie Union 2,50 EUR/os/deň,  Pandemic 4 EUR/os/deň (základné+COVID), 1/1 izba 15 EUR/noc

Možné vstupy

Krakow - Mariánska bazilika, - polovica chrámu zdarma, časť s hlavným oltárom 6 PLN.

OBJEDNÁVKA