To najlepšie z MalopoľskaWieliczka - Krakow - Oswiecim - Wadowice - Zebrzydowska Kalwarija V prípade záujmu sa môžete informovať v CK, Poľsko

POĽSKO – vďaka svojej polohe v strede Európy, bolo Poľsko po stáročia mostom medzi východom a západom. Medzi najcennejšie pamiatky patria renesančný zámok v Krakove, soľné bane vo Vieličke, či bazilika na Jasnej Hore v Čenstochovej. KRAKOW, WIELICZKA /700-ročné soľné bane/ - zapísané v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. OSWIECIM - 44.000 obyv., bývalý koncentračný tábor je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva Unesco.

Momentálne nie sú naplánované žiadne termíny

Zájazd si môžete predbežne rezervovať.

Cena: 0,00 €

PROGRAM

1.deň

Odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, krátko popoludní príchod do OSWIECIMU, vstup do štátneho múzea - bývalého koncentračného tábora. Prehliadka so špeciálnym sprievodcom v slovenskom alebo poľskom jazyku – múzeum Auschwitz a Birkenau. Odtiaľ presun do 60 km vzdialeného KRAKOWA, hotelové ubytovanie**plus, typ Ibis budget.

2.deň

Kontinentálne raňajky, prehliadka tretieho najväčšieho poľského mesta na rieke Visle – KRAKOWA. Návšteva južnej strany Starého mesta so štvorhektárovým zámockým komplexom WAWEL v renesančnej podobe zo 16. storočia. Pozriete si Kráľovské štátne apartmány s talianskym renesančným nábytkom, unikátnou zbierkou 142 obrovských tapisérií – tzv. arrasov s biblickými scénami /najväčšia svetová kolekcia/, kráľovskými portrétmi a inými umeleckými pamiatkami. Potom sa presuniete do gotickej katedrály zo začiatku 14.stor. s hrobkami mnohých poľských kráľov a známym zvonom Zygmund. Krátke osobné voľno na obed. Popoludní prehliadka 2 hlavných atrakcií – Rynek Glówny /jedno z najväčších námestí v Európe/ so známou tržnicou Sukiennica a mariánskym kostolom Nanebovzatia Najsv. Panny Márie /jeden z najcennejších gotických oltárov v Európe/. Radničná veža, námestie, bašta Barbakan, Floriánska brána s Floriánskou ulicou... Možný vstup do Múzea Jagelonskej univerzity. Osobné voľno aj na večeru v individuálnej réžii alebo návšteva nákupného veľkocentra Galéria Krakowska. Nocľah Krakow.

3.deň

Zosilnené raňajky, presun do rodného mestečka pápeža Jána Pavla II WADOVÍC, návšteva rodného domu - múzea a Baziliky obetovania najsv. P. Márie, kde sa nachádza aj krstiteľnica, kde bol Ján Pavol II pokrstený. Sv. omša, osobné voľno na obed, prípadne ochutnanie vynikajúcich miestnych krémešových zákuskov. Odtiaľ presun do blízkeho Sanktuária ZEBRZYDOWSKA KALVARIA - prehliadka Sanktuária a krížovej cesty, cestou späť krátka zastávka pri komplexe bazilík v časti Lagiewniky /nové centrum J.P.II s mozaikami do P.Rupnika.

4.deň

Kontinentálne raňajky. Presun na prehliadku soľných baní vo WIELICZKE so špeciálnym sprievodcom /patria medzi najväčšie na svete, prehliadka v dĺžke cca 2 km/. Krátko popoludní odchod na Slovensko, návrat v podvečerných a večerných hodinách.

Cena zájazdu 0 EUR

Cena zahŕňa:

3 x hotelové ubytovanie**plus v Krakowe, 1/2 izby so S+WC, 3 x kontinentálne raňajky, dopravu luxusným klimatizovaným autobusom Mercedes/Man, sprievodcu, poistenie Union proti úpadku CK, špeciálny sprievodca Oswiecim + slúchatká , špeciálny sprievodca Wieliczka

Možné príplatky:

Komplexné cestovné poistenie Union 2,50 EUR/os/deň, Pandemic 4 EUR/os/deň (základné + COVID), 1/1 izba: 36 EUR/zájazd

Možné vstupy:

Krakow: WAWEL – kráľovské štátne apartmány  20 PLN + rezervačný poplatok  1,60 PLN (seniori nad 65 r., žiaci, študenti  12 PLN) KATEDRÁLA - hrobky a zvon Zygmung  12 PLN (žiaci, študenti, seniori nad 65 r.  7 PLN), Vstup Wieliczka  93 PLN dosp.,  84 PLN študenti do 26 r. a ZŤP, Mariánska bazilika polovica chrámu zdarma, polovica chrámu s oltárom  6 PLN, Múzeum Jagelonskej univerzity 12 PLN, elektrobusy 30 PLN.

Wadowice: Dom Jána Pavla II  20 PLN, deti, študenti zľavy

 

Poznámka:

Kolektívy termí zájazdu podľa vlastného výberu.

OBJEDNÁVKA