Naši sprievodcovia

Naše poznávacie zájazdy sprevádzajú skúsení sprievodcovia s praxou

a aktívnou znalosťou aspoň 1 cudzieho svetového jazyka.