Naše zľavy

VYUŽITE „NAŠE ZĽAVY“ zo štandartnej ponuky

1. Zľava za skoré rozhodnutie

  • 5%  zľava pri výbere zájazdov (mimo Benátskeho karnevalu) a jej úhrade vo výške 50% do 16.02.2020 !!!
  • 3% zľava -  do 02.03.2020 !!!

2. Zľava pre verných zákazníkov

  • 6% zľava pre verných zákazníkov, ktorí sa za posledné 2 roky zúčastnili na zájazdoch organizovaných CK Lymos-turist

3. Zľavy pre mládež do 18 r. a seniorov starších ako 65 rokov

  • 4% zľava

4. Zľava pre učiteľov v období 29.06.-01.09.2020

      3% zľava pri rezervácii a úhrade 50% z ceny zájazdu 2 mesiace pred odchodom na zájazd a po predložení

       potvrdenia zamestnávateľa

5. Zľavy pre skupiny

  • platia od počtu 20 osôb, ich výška sa určí dohodou podľa počtu osôb a konkrétneho vybraného zájazdu

Poznámka:

Tieto zľavy platia pre štandartnú katalógovú ponuku.  Poskytujú sa len zo základnej ceny zájazdu.

Možno uplatniť len 1 zľavu/os. Zájazd zakúpený s uvedenými zľavami musí byť zakúpený najneskôr 2 mesiace pred jeho realizáciou.

Zľavy sa nevzťahujú na tzv. „last minute“. Zľavy 1-4 sa nevzťahujú na skupiny, tu sa uplatnia zľavy podľa bodu 5