Licheň Stary - Czestochowa - Krakow - Wadowice - Zebrzydowska KalwarijaLen pre kolektívy, termín podľa výberu. V prípade záujmu sa môžete informovať v CK, Poľsko

KRAKOW - 745. 000 obyvateľov, historické jadro je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva Unesco. Krakow - LAGIEWNIKY - Sanktuárium, Bazilika Božieho Milosrdenstva. CZESTOCHOWA - najznámejšie mariánske pútnické miesto v Poľsku s kláštorným komplexom bratov paulínov na Jasnej Hore. Gotický kostol a kaplnka Matky Božej so zázračným obrazom „Čiernej Madony“. LICHEŇ STARY – mariánske pútnické miesto s najväčšou modernou bazilikou v Poľsku.

Momentálne nie sú naplánované žiadne termíny

Zájazd si môžete predbežne rezervovať.

Cena: 0,00 €

PROGRAM

1.deň

Odchod zo Slovenska v neskorších večerných hodinách. Odchod bude prispôsobený podľa miest nástupov.

2.deň

Príchod cca 7.00 hod. Celodenný program v pútnickom mieste LICHEŇ STARY. Patrí k najvýznamnejším a mariánskymi ctiteľmi navštevovaným pútnickým miestam Poľska. Sláva tohto miesta sa začala šíriť od r. 1836, kedy bol vo farskom kostole sv. Doroty inštalovaný zázračný obraz Panny Márie. Bol tu umiestnený na žiadosť šľachtica, ktorý bol účastníkom napoleonských bojov a ktorému sa v ťažkej chvíli zjavila Panna Mária a vrátila mu zdravie. Správy o zázrakoch zaznamenaných na príhovor Licheňskej Panny Márie sa šírili veľmi rýchlo po celej krajine. Korunováciu obrazu uskutočnil kardinál Wyszinsky v r. 1967. Vtedy sa začal budovať rozsiahly pútnický areál Postavený bol najväčší chrám v Poľsku. Je napodobeninou chrámu sv. Petra v Ríme a veža kopíruje kostolnú vežu čenstochovského-možný výstup výťahom. V sanktuáriu sa nachádza múzeum, pápežské apartmány. Sv.omša, prehliadka, kríž.cesta Golgota, po 12.00 hod. účasť na miestnej euchar.procesii, v kaplnke Ježišovho srdca 15.00 miestna korunka Bož. milosrd.,14.00-.16.00 možná adorácia pred Najsv. sviatosťou oltárnou. V Lichni možno navštíviť aj kostol Matky Božej a kostol Sv. Doroty a zdarma zaujímavé múzeum p. Jozefa Jarzebowskiego, zamerané aj na histórii Poľska a tiež kaplnku sv. Kríža a zázračný prameň, cintorín a prekrásny parkový komplex Sanktuária. Hotelové ubytovanie ** 1/2 S+WC. Možnosť večere v individuálnej réžii., 21.00 hod. pobožnosť apela-zahalenie Milostivého obrazu

3.deň

6.00 sv. omša a odkrytie Milostivého obrazu. Zosilnené raňajky, cca 7.30 hod. Odchod z Licheňa cca 8.30 hod.. Krátka zastávka v 2 km vzdialenom  Grablinskom lesíku, kde sa možno pomodliť v kaplnke „Stopa Panny Márie“. Tu sa zjavila Panna Mária pastierovi Nikolajovi Sikatkovi a na kameni zanechala stopu chodidla, ďalšia kaplnka stojí na mieste, kde bol pôvodne na strome upevnený milostivý obraz Panny Márie Licheňskej. V areáli sú aj stanice krížovej cesty a nový moderný kostol, ktorý spravujú francúzske sestry anunciátky. Presun do neďalekého pútnického miesta SWINICE WARCKIE. Miesto je rodiskom sr. Faustiny Kowalskej, jej rodný dom sa nachádza v blízkej dedinke Glogowiec. Pútnici môžu navštíviť kostol sv.Kazimíra s obrazom Milosrdného Krista, kláštor sestier a rodný dom.  V prípade možností súkr. sv. omša. Odtiaľ neskôr popoludní cez Lodž pokračovanie do cca 165 km vzdialenej Czestochowej. Podvečer ubytovanie** v pútnickom dome Jána Pavla II. 1/2 izby S+WC pri areáli sanktuária. Večera v individuálnej réžii v blízkych reštauráciách, alebo na moderne upravenej promenáde v centre mesta (12 min.pešo). Možná aj večerná návšteva baziliky s obrazom Panny Márie - špeciálna pobožnosť kedy sa obraz zatvára.

4.deň

Zosilnené raňajky. Celodenný pobyt v  mariánskej svätyni CZESTOCHOWA. Najznámejšie mariánske pútnické miesto v Poľsku s kláštorným komplexom bratov paulínov na Jasnej Hore. Gotický kostol a kaplnka Matky Božej so zázračným obrazom „Čiernej Madony“, vzácnou klenotnicou , krížovou cestou...Sv.omša v kaplnke priamo v bazilike. 10.15 hod. prehliadka areálu so špec. sprievodcom vrátane návštevy všetkých pamiatok a klenotnice. Návšteva kaplnky Matky Božej so zázračným obrazom. Osobné voľno na obed. Krížová cesta. Neskôr popoludní  návšteva blíz. kostola sv.Barbory, kde bol zázračný obraz objavený, vodný  prameň sv. Barbory. Osobné voľno v meste a na nákup suvenírov.  Večera v individuálnej réžii. Nocľah v dome J.P. II Czestochowa 1/2 S+WC.

5.deň

Zosilnené  raňajky ,odchod do KRAKOWA /150 km/. Návšteva  sanktuária – Baziliky Božieho Milosrdenstva v časti Krakow-Lagiewniky a kostola s Obrazom Božieho Milosrdenstva a hrobom sr. Faustiny, sv. omša. Odtiaľ presun do historického centra, prehliadka hlavných atrakcií - hrad Wawel zvonku, prípadne neplatená časť katedrály a zvon Zygmund /platené/. Ulicou Grodzka pešo do centra. Rynek Glowny /jedno z najväčších námestí v Európe/ so známou tržnicou Sukiennica a mariánskym kostolom Nanebovzatia Najsv. Panny Márie /jeden z najcennejších gotických oltárov v Európe/, Radničná veža, možný vstup do Múzea Jagelonskej univerzity… . Hotelové ubytovanie** na periférii Krakowa 1/2 S+WC.

6.deň 

Zosilnené raňajky, presun do rodného mestečka pápeža Jána Pavla II WADOVÍC, návšteva  rodného domu - múzea a Baziliky obetovania najsv. P. Márie, kde sa  nachádza aj krstiteľnica, kde bol J.P. II pokrstený. Sv. omša, osobné voľno na obed, prípadne ochutnanie vynikajúcich miestnych krémešových zákuskov. Odtiaľ presun do blízkeho Sanktuária ZEBRZYDOWSKA KALVARIA - prehliadka Sanktuária a krížovej cesty. Cca 16.00 hod. odchod na Slovensko, návrat vo večerných hodinách.

Cena zájazdu 0 EUR

Cena zahŕňa:

4 x hotelové** ubytovanie, 4 x zosilnené raňajky, dopravu luxusným klimatizovaným autobusom Mercedes/ Man, sprievodcu, poistenie Union proti úpadku CK.

Možné príplatky:

Komplexné cestovné poistenie Union 2,50 EUR/os/deň, Pandemic 4 EUR/os/deň (základné + COVID), 1/1 izba 15 EUR/noc

Možné vstupy

Krakow - Mariánska bazilika, - polovica chrámu zdarma, časť s hlavným oltárom  6 PLN, Wawel zvon v katedrále a hrobky  12 PLN, Múzeum Jagelonskej univerzity 12 PLN,

Lichaň Stary veža-výťah  5 PLN,

Wadowice Dom Jána Pavla II  20 PLN,

špeciálny sprievodca sanktuárium Czestochowa so vstupmi  5,50 EUR

OBJEDNÁVKA