Krakow Wieliczka Oswiecim3 - denný autobusový zájazd Termín podľa vlastného výberu. V prípade záujmu sa môžete informovať v CK, Poľsko

POĽSKO – vďaka svojej polohe v strede Európy, bolo po stáročia mostom medzi východom a západom. Dnes mu táto poloha opäť prináša hospodársku prosperitu. Medzi najcennejšie pamiatky patria renesančný zámok v Krakove, soľné bane vo Vieličke, či bazilika na Jasnej Hore v Čenstochovej. KRAKOW, WIELICZKA /700-ročné soľné bane/ - zapísané v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. OSWIECIM - 44.000 obyv., bývalý koncentračný tábor je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva Unesco

Momentálne nie sú naplánované žiadne termíny

Zájazd si môžete predbežne rezervovať.

Cena: 0,00 EUR

PROGRAM

1.deň

Odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, krátko popoludní príchod do OSWIECIMU, vstup do štátneho múzea - bývalého koncentračného tábora. Prehliadka so špeciálnym sprievodcom v slovenskom alebo poľskom jazyku – múzeum Auschwitz a Birkenau. Odtiaľ presun do 60 km vzdialeného KRAKOWA, hotelové ubytovanie**plus, typ Ibis budget.

2.deň

Kontinentálne raňajky, prehliadka tretieho najväčšieho poľského mesta na rieke Visle – KRAKOWA. Návšteva južnej strany Starého mesta so štvorhektárovým zámockým komplexom WAWEL v renesančnej podobe zo 16. stor. Pozriete si Kráľovské štátne apartmány s talianskym renesančným nábytkom, unikátnou zbierkou 142 obrovských tapisérií – tzv. arrasov s biblickými scénami /najväčšia svetová kolekcia/, kráľovskými portrétmi a inými umeleckými pamiatkami. Potom sa presuniete do gotickej katedrály zo začiatku 14.stor. s hrobkami mnohých poľských kráľov a známym zvonom Zygmund. Krátke osobné voľno na obed. Popoludní prehliadka 2 hlavných atrakcií – Rynek Glówny /jedno z najväčších námestí v Európe/ so známou tržnicou Sukiennica a mariánskym kostolom Nanebovzatia Najsv. Panny Márie /jeden z najcennejších gotických oltárov v Európe/. Radničná veža, námestie, bašta Barbakan, Floriánska brána s Floriánskou ulicou... . Možný vstup do Múzea Jagelonskej univerzity. Osobné voľno aj na večeru v individuálnej réžii. Nocľah Krakow.

3.deň

Kontinentálne raňajky. Presun na prehliadku soľných baní vo WIELICZKE so špeciálnym sprievodcom /patria medzi najväčšie na svete, prehliadka v dĺžke cca 2 km/. Krátko popoludní odchod  na Slovensko, návrat v podvečerných a  večerných hodinách.

Cena zájazdu 0 EUR

Cena zahŕňa:

2 x hotelové ubytovanie**plus v Krakowe, l/2 izby so S+WC, 2 x kontinentálne raňajky, dopravu luxusným klimatizovaným autobusom Mercedes/Man, sprievodcu, poistenie Union proti úpadku CK, špeciálny sprievodca Oswiecim + slúchatká, špeciálny sprievodca Wieliczka

Možné príplatky:

komplexné cestovné poistenie Union 2,50 EUR/os/deň,  Pandemic 4 EUR/os/deň (základné+COVID), 1/1 izba: 36 EUR/zájazd

Možné vstupy:

WAWEL – kráľovské štátne apartmány  20 PLN + rezervač,poplatok  1,60 PLN, seniori nad 65 rokov, žiaci a študenti  12 PLN,  KATEDRÁLA - hrobky a zvon Zygmung  12 PLN, seniori nad 65 rokov, žiaci a študenti 7 PLN, Vstup Wieliczka  93 PLN dosp., 84 PLN študenti do 26 r. a ZŤP, deti 73 PLN, školské skupiny 28 PLN, Mariánska bazilika polovica chrámu zdarma, polovica chrámu s oltárom 6 PLN, Múzeum Jagelonskej univerzity 12 PLN.

OBJEDNÁVKA