Krakow - Wieliczkalen pre kolektívy, termín podľa výberu V prípade záujmu sa môžete informovať v CK, Poľsko

KRAKOW, WIELICZKA /700 - ročné soľné bane/ - zapísané v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Momentálne nie sú naplánované žiadne termíny

Zájazd si môžete predbežne rezervovať.

Cena: 0,00 EUR

PROGRAM

1.deň  

Odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, cesta do Poľska cez hraničný prechod Trstená - Chyžné. Príchod do tretieho najväčšieho poľského mesta na rieke Visle - KRAKOWA v ranných hodinách. Prehliadka 2 hlavných atrakcií - Rynek Glówny /jedno z najväčších námestí v Európe/ so známou tržnicou Sukiennica a mariánskym kostolom Nanebovzatia Najsv. Panny Márie /jeden z najcennejších gotických oltárov v Európe/. Radničná veža, námestie… Krátke osobné voľno na obedňajšie občerstvenie. Popoludní návšteva južnej strany Starého mesta so štvorhektárovým zámockým komplexom WAWEL v renesančnej podobe zo 16.stor. Pozriete si Kráľovské štátne apartmány s talianskym renesančným nábytkom, unikátnou zbierkou 142 obrovských tapisérií - tzv. arrasov s biblickými scénami /najväčšia svetová kolekcia/, kráľovskými portrétmi a inými umeleckými pamiatkami. Potom sa presuniete do gotickej katedrály zo začiatku 14.stor. s hrobkami mnohých poľských kráľov a známym zvonom Zygmund. Návrat do centra, dokončenie prehliadky /bašta Barbakan, Floriánska brána s Floriánskou ulicou/. Podvečer hotelové ubytovanie** plus v Krakowe

2.deň

Kontinentálne raňajky. Osobné voľno v Krakowe, presun na prehliadku soľných baní vo WIELICZKE so špeciálnym sprievodcom /patria medzi najväčšie na svete, prehliadka v dĺžke cca 2 km/. Návrat na Slovensko vo večerných hodinách.

Poznámka: v prípade záujemcov zo západného Slovenska - Bratislava, Nitra… odchod  v nočných hodinách, cca 01.00 Bratislava. V prípade kolektívov zo západného Slovenska možnosť tranzitného ubytovania na slovenskom území.

Cena zájazdu 0 EUR

Cena zahŕňa:

1 x hotelové ubytovanie** plus v Krakowe, 1/2 izby so S+WC, 1 x kontinentálne raňajky, špecializovaného sprievodcu vo Vieličke, dopravu luxusným klimatizovaným autobusom Mercedes/Man, sprievodcu, poistenie Union proti úpadku CK.

Možné príplatky:

komplexné cestovné poistenie Union 2,50 EUR/os/deň,  Pandemic 4 EUR/os/deň (základné+COVID), 1/1 izba 18 EUR,

Možné vstupy:

Krakow: katedrála - hrobky a zvon Zygmung  12 PLN,Wawel  20 PLN+ 1,60 PNL rezervačný poplatok za vstup, Mariánska bazilika – polovica chrámu zdarma, časť s hlavným oltárom  6 PLN, mládež zľavy

Wieliczka:  93 PNL dosp.,  84 PLN študenti do 26 r. s potvrdením o štúdiu a ZŤP s medzinárodným preukazom, ucelené školské skupiny 28 PLN

OBJEDNÁVKA