Krakow - Oswiecimlen kolektívy, termín podľa výberu V prípade záujmu sa môžete informovať v CK, Poľsko

KRAKOW – 745. 000 obyvateľov, historické jadro je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva Unesco. OSWIECIM - 44.000 obyvateľov, bývalý koncentračný tábor je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva Unesco.

Momentálne nie sú naplánované žiadne termíny

Zájazd si môžete predbežne rezervovať.

Cena: 0,00 €

PROGRAM

1.deň

Odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách /predpokl.trasa Zvolen-Banská Bystrica, cesta do Poľska cez hraničný prechod Trstená - Chyžné. Príchod do tretieho najväčšieho poľského mesta na rieke Visle - KRAKOWA v ranných hodinách. Prehliadka 2 hlavných atrakcií – Rynek Glówny /jedno z najväčších námestí v Európe/ so známou tržnicou Sukiennica a mariánskym kostolom Nanebovzatia Najsv. Panny Márie /jeden z najcennejších gotických oltárov v Európe/. Radničná veža, námestie…Krátke osobné voľno na obedňajšie občerstvenie. Popoludní návšteva južnej strany Starého mesta so štvorhektárovým zámockým komplexom WAWEL v renesančnej podobe zo 16. stor. Pozriete si Kráľovské štátne apartmány s talianskym renesančným nábytkom, unikátnou zbierkou 142 obrovských tapisérií – tzv. arrasov s biblickými scénami /najväčšia svetová kolekcia/, kráľovskými portrétmi a inými umeleckými pamiatkami. Potom sa presuniete do gotickej katedrály zo zač.14. stor. s hrobkami mnohých poľských kráľov a známym zvonom Zygmund. Návrat do centra, dokončenie prehliadky. Podvečer hotelové ubytovanie** v Krakowe

2.deň

Kontinentálne raňajky. Presun do cca 60 km vzdialeného mesta OSWIECIM, vstup do štátneho múzea - bývalého koncentračného tábora. Prehliadka so špeciálnym sprievodcom v slovenskom alebo poľskom jazyku. Popoludní odchod na Slovensko, príchod vo večerných hodinách.

Poznámka: v prípade záujemcov zo západného Slovenska - Bratislava, Nitra… odchod  v nočných hodinách cca 01.00 Bratislava, prípadne ak odchod len z Nitry, v skorších ranných hodinách. Kolektívov zo západného Slovenska možnosť tranzitného ubytovania aj na slovenskom území.

Cena zájazdu 0 EUR

Cena zahŕňa:

1 x hotelové ubytovanie**plus v Krakowe - 1/2 S+WC, 1 x kontinentálne raňajky, sprievodcu, dopravu luxusným klimatizovaným autobusom Mercedes/Man, špeciálneho sprievodcu v Oswiecime + slúchatká, poistenie Union proti úpadku CK

Možné príplatky:

komplexné cestovné poistenie Union 2,50 EUR/os/deň,  Pandemic 4 EUR/os/deň (základné+COVID), 1/1 izba 18 EUR, večera /menu/ cca 10-14 EUR

Možné vstupy:

WAWEL- kráľovské štátne apartmány 20 PLN+ 1,60 PLN rezervačný poplatok za vstup, KATEDRÁLA - hrobky a zvon Zygmung 12 PLN, Mariánska bazilika - polovica chrámu zdarma, časť s hlavným oltárom 6 PLN. Študenti zľavy, Múzeum Jagelonskej univerzity 12 PLN

OBJEDNÁVKA