Praha - Magická metropola3 – denný autobusový zájazd, Česká republika

„Zlatá PRAHA“ – stále jedno z najnavštevovanejších európskych miest s množstvom historických pamiatok, kultúrnych podujatí a krás, ktoré magicky priťahuje turistov v každom ročnom období.

Momentálne nie sú naplánované žiadne termíny

Zájazd si môžete predbežne rezervovať.

Cena: 165,00 EUR

PROGRAM:

1. deň:

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách, nástupy Banská Bystrica, ZV, ZH, NR, TT, Bratislava. Príchod do hlavného mesta Česka PRAHY v poludňajších hodinách. Prehliadka centra mesta, Václavské námestie, Příkopy s Prašnou bránou, Obecný dom, Stavovské divadlo, Karlova univerzita, Staromestské námestie, časť Židovského mesta Josefov. Večer hotelové ubytovanie *** v 1/2 S+WC.

2. deň.

Zosilnené raňajky, odchod autobusom na Pohořelec, zvonku Strahovský kláštor, presun pešo k HRADČANOM. Možnosť návštevy komplexu LORETO, prehliadka areálu PRAŽSKÉHO HRADU, odtiaľ pešo na Malostránske námestie, kostol s Pražským jezuliatkom a Karlov most, Betlehémska kaplnka, nábrežie Vltavy, Národná trieda s Národným divadlom. Nocľah v Prahe, možnosť večere, prípadne divadelné predstavenie alebo návšteva večernej Prahy – Křižíkova farebná fontána s hudbou v Prahe 7.

3. deň

Po zosilnených raňajkách odchod na VYŠEHRAD - vyhliadková terasa, kostol sv. Petra a Pavla, národný cintorín,…, osobné voľno, odchod z Prahy cca 12.00 hod., cestou späť možná krátka zastávka pri Brne v niektorom z obchodných center. Návrat vo večerných hodinách.

Cena zájazdu 165 EUR

Cena zahŕňa:

2 x hotelové ubytovanie*** 1/2 S+WC, 2 x zosilnené raňajky (teplé nápoje, džús, syr, saláma, pečivo…), sprievodcu, dopravu luxusným klimatizovaným autobusom Mercedes/Man, poistenie Union proti úpadku CK

Možné príplatky:

komplexné cestovné poistenie Union 2 EUR/os/deň, 1/1 izba: 15 EUR/zájazd

Možné vstupy:

PRAHA:

Křižíkova farebná fontána s hudbou: od 20.00 hod.,  230 CZK/os – (programy každú hodinu do 24.00 hod.), Interiéry areálu Pražský hrad veľký okruh  350 CZK, malý okruh  250 CZK (nie je povinné), nádvoria a malá časť katedrály sv. Víta zdarma. Malý okruh zahŕňa: Katedrála sv. Víta, Zlatá ulička, Starý kráľovský palác. Bazilika sv. Jiří. Veľký okruh zahŕňa: malý okruh a Prašnú vežu, obrazárne, Rožmberský palác, expo Príbeh Pražského hradu.

Loreta  150 CZK, 130 CZK seniori nad 70r., študenti 110 CZK,  Múzeum voskových figurín Madame Tussauds 290 CZK, študenti, seniori 200 CZK,  vyhliadková veža na Staromestskej radnici s kaplnkou P. Márie 250 CZK, mládež a seniori 150 CZK.

KARLŠTEJN: 190 CZK

Konopiště:  rôzne trasy od  150 CZK. Študenti a dôchodcovia nad 65 r. majú pri vstupoch zľavy 30 - 50%.

 

POZNÁMKA:

V prípade ucelených kolektívov možnosť aj iného termínu a taktiež zaradenia do prehliadky 3. deň zámku Karlštejn alebo Konopiště - potrebné skoré rezervácie vstupov!

OBJEDNÁVKA