Južná Morava s ochutnávkou vínaMIKULOV - LEDNICE - VALTICE - BAŤOV KANÁL V prípade záujmu sa môžete informovať v CK, Česká republika

Česká republika - náš najbližší sused, na ktorého sme pri cestách do európskych veľkomiest či prímorských stredísk takmer zabudli a predsa má svojím návštevníkom čo ponúknuť. Jedným z jej malebných regiónov je aj Južná Morava s prekrásnou prírodou, vzácnymi kultúrnymi pamiatkami, krátkou a dobrou dopravnou dostupnosťou, ale hlavne známym a kvalitným vínom , jedlom a folklórom.

Momentálne nie sú naplánované žiadne termíny

Zájazd si môžete predbežne rezervovať.

Cena: 0,00 EUR

PROGRAM:

1. deň:

Odchod zo Slovenska - 5.30 hod. KRUPINA, 06.00 hod. ZVOLEN, 06.30 hod. Žiar nad Hronom, NR. Príchod do historického MIKULOVA v predpoludňajších hodinách, ktorému dominuje silueta Kozího hrádku či prírodná rezervácia Svatý kopeček s krížovou cestou a pútnickou kaplnkou sv. Šebastiána. Počas prehliadky si pozriete jeho centrum s historickým námestím - sgrafitový dom u Rytířú, studňa z r. 1700, barokové súsošie najsv. Trojice z 18.st., kanovnícke domy. Kostol sv. Anny s napodobeninou sv.domu z Loreta zo17. st., Dietrichsteinská hrobka vstupné 70-100 CZK., kostol sv. Václava, a sv. Jána Krstiteľa, Židovskú štvrť z 15.st - domy, synagóga, mikva - židovské kúpele, najzachovalejší židovský cintorín v ČR…Symbolom mesta je lichtensteisko - dietrichsteinský zámok na skalnom útese z 13. st. V r. 1945 vyhorel a po rekonštrukcii sa v ňom nachádza Regionálne múzeum Mikulova s prehliadkovými okruhmi, možný vstup. Presun 15 km na ubytovanie hotel *** LEDNICE, 1/2, 1/3 S+WC+ TV, večera v individuálnej réžii v reštaurácii hotela a la carte alebo skupinová cena / os. 250 CZK (polievka, hlav. jedlo).

2. deň:

Zosilnené raňajky, 9.00 vstup I. okruh (50 min) reprezentačné sály/,. Možnosť aj súkromných apartmánov, zatiaľ neplánovaný. Prehliadka zámku v štýle anglickej tudorovskej novogotiky. V parku sú cenné dreviny a najstarší skleník v Európe s tropickými a subtropickými rastlinami, cesta parkom k minaretu 1,4 km, minaret možno postačí aj zvonku. Osobné voľno na obed. Popoludní presun 8 km do VALTÍC. 14.00 hod. prehliadka zámku 60 min. za príplatok 230 CZK. a zámockého sklepa o 15.15 hod. cca 40 min. (s degustáciou 5 vzoriek vín Klasik) za príplatok 120 CZK/os (bez degustácie 60 CZK). Kratšie osobné voľno v mestečku Valtice. Návrat do Ledníc ( 8 km). Možná zastávka pri ceste späť pri Chráme Troch grácií, prípadne aj Apollonov chrám pod Lednícami, a oplatí sa zájsť na Reisnu - kolonádu nad mestom s krásnym výhľadom, alebo návšteva niektorého vinárskeho sklípku, napr. Annovino.. alebo ešte návrat do zámockého parku (park je zdarma a otvorený 07. - 22.00 hod.) Cca 19.00 hod. možná spoločná večera v reštaurácii hotela, 2 chodové menu 250 CZK.

3. deň:

Zosilnené raňajky, 7.30 hod., o 8.20 hod. presun 60 km k obci PETROV s kaplnkou Panny Márie Bolestivej so slováckou ornamentálnou výzdobou. O 10.00 plavba 30 min. z prístavu Petrov na 2 loďkách /11 miestne/ - Baťov kanál. O 10.40 hod. pojde druhá polovica skupiny. Unikátom sú barokové vínne sklepy v Plžích s modrobielou výzdobou. Odtiaľ sa krátko popoludní presuniete 4 km do skanzenu STRÁŽNICE – Muzeum vesnice Juhových.Moravy - dobová slovácka architektúra, sprievodné programy.. Cca 15.00 hod. cesta späť (cca 270 km) návrat v podvečerných a večerných hodinách.

Cena zájazdu 0 EUR

Cena zahŕňa:

2 x hotelové ubytovanie 1/2 S+WC *** s raňajkami, dopravu luxusným klimatizovaným autobusom Mercedes/Man, sprievodcu, garančné poistenie Union

Možné príplatky:

komplexné cestovné poistenie Union 2,50 EUR/os/deň,  Pandemic 4 EUR/os/deň (základné+COVID), možná večera 2 chodové menu - polievka, hlav.né jedlo   1 večera 250 CZK

Možné vstupy:

Mikulov:

komentované prehliadky - okruhy      História 180 CZK , seniori, študenti 90 CZK
                                                                  Zámocký sklep s obrím sudom 90 CZK, seniori, študenti 45 CZK
nekomentované okruhy -                     Víno naprieč storočiami 90 CZK, seniori, študenti 45 CZK
                                                                  Zámocká kaplnka od 30 CZK, seniori a študenti od 15 CZK

Hrobka Dietrichstein 100 CZK, seniori, študenti 70 CZK

Valtice:

Zámok I.okruh základná trasa 230 CZK, seniori nad 65 r. a študenti do 26 r. 180 CZK, Vínny sklep s degustáciou Klasik 5 vzoriek vín 120 CZK (bez ddegustacie 60 CZK)

Lednice:

zámok 240 CZK/os, mládež a seniori 190 CZK, botanická záhrada  80 CZK, mládež a seniori 60 CZK,  skleník  100 CZK/os, mládež a seniori 80 CZK, minaret  100 CZK/os, mládež a seniori 80 CZK, jaskyňa  100 CZK, mládež a seniory 80 CZK, park  zdarma, jaskyňa 100 CZK, mládež a seniori 80 CZK

Baťov kanál 148 CZK/os, (spiatočný lístok, 30 minútová plavba), skanzen Strážnice  160 CZK, mládež a seniori 80 CZK

 

OBJEDNÁVKA