Brno je "INN" - atrakcie mesta, hrad Veveŕí a Slavkov2 – denný autobusový zájazd V prípade záujmu sa môžete informovať v CK, Česká republika

BRNO – druhé najväčšie mesto ČR a moravská metropola má výbornú polohu, dopravnú dostupnosť a krásne historické jadro so zaujímavými pamiatkami rôznych štýlov. Dominantou je Petrovs katedrálou, ale aj Zelný trh, Dominikánske nám., Náměstí svobody, kapucínsky kostol, Janáčkove a Mahenove divadlo a samozrejme pevnosť Špilberg. Atrakciou je aj Botanická záhrada a arborétum Mendelejovej univerzity z r. 1938. Zbierky sú orchideje, kosatce, tillandsie, trvalky… skalničky, dreviny…

Momentálne nie sú naplánované žiadne termíny

Zájazd si môžete predbežne rezervovať.

Cena: 0,00 EUR

PROGRAM:

1. deň:

Odchod z  Banskej Bystrice o 5.30 hod., Zvolena o 5.55 hod., ZH, NB, NR, TT, Bratislava cca 8.50 hod.. Po príchode do Brna cca 10.45 hod. návšteva Arboréta (v prípade záujmu kolektívov možno vymeniť za návštevu Spilbergu).  Popoludní  výstup na autobusovej stanici oproti  Grandhotelu (Benešova ul). Osobné voľno na obed a pešia prehliadka centrom Brna. Josefskou ulicou  prejdete cez hlavnú pešiu tepnu - Masarykovu ul. na Kapucínske námestie s krásnou vyhliadkou na Petrov. Kapucínsky kostol s kapucínskymi hrobkami, Zelný trh s barokovým stĺpom (tu je možný aj vstup do Tajomného podzemia), ... , komplex domov Špalíček, Katedrála sv. Petra a Pavla s krásnymi terasovitými vyhliadkami, odtiaľ zo zadnej časti pri Denis. sadoch zo Šilingrovho nám. dovidíte až na pevnosť Spilberk. Elegantné meštianske domy na Biskup.ul., Hotel Barceló, dom, v ktorom žil herec Hugo Haas, ... Radničná ul, objekt Starej radnice s drakom a kolesom, Nová Radnica, Dominikánske nám. s kostolom sv. Michala, budova magistrátu mesta Brna s krásnym nádvorím, studňou, Nám. Svobody, Stĺp najsvätejšej Trojice, Jakubské nám. s kostolom sv. Jakuba, Kostol sv. Tomáša, budova Najvyššieho súdu, Moravské nám.,  prípadne ešte blízke Janáčkove divadlo, Mahenove divadlo, (prípadne na opačnej strane na Joštovej ul. Evanjelický kostol Jána Ámosa Komenského (tzv. červený kostol), stará budova Masaryk.univerzity a Janáčkova akadémia, …. Veľký rozsah vynikajúcich štýlových reštauráciu a kaviarní. Hlavná nákupná trieda je Masarykova ulica (na č. 15 Kleinov palác a č. 17 DPL - krásne historické budovy s pasážami až na Dominikánske nám.) a  Česká ul, prípadne aj Rašínova ul. Možná aj návšteva väčšieho nákupného centra  - galéria Vaňkovka. Hotelové ubytovanie *** 1/2 S+WC+TV.

2. deň:

Zosilnené raňajky, odchod smerom k Brnenskej priehrade a presun k najrozsiahlejšiemu hradnému areálu na Morave, hradu Veveří. Prehliadka nádvorí, možnosť vstupu na Prachovú vežu, reprezentačné miestnosti 1. poschodie - základný okruh. Popoludní návšteva slávneho Napoleonovho bojového poľa troch cisárov Slavkov pri Brne, prehliadka barokového zámku  so záhradou a múzeom, Mohyla mieru. Odchod  cca 16.30 hod., návrat vo večerných hodinách.

Cena zájazdu 0 EUR

Cena zahŕňa:

1 x hotelové ubytovanie *** so zosilnenými raňajkami, doprava luxusným klimatizovaným autobusom Mercedes/Bova alebo Man, sprievodca, poistenie Union proti úpadku CK.        

Možné príplatky:

Komplexné cestovné poistenie Union 2,50 EUR/os/deň, Pandemic 4 EUR/os/deň (základné+COVID)                              

Možné vstupy:

ARBORÉTUM - 60 CZK, seniori, študenti, deti 40 CZK /možné skup.zľavy /,  Tajomné podzemie: 160 CZK, študenti, seniori 80 CZK,  Spilberg - pevnosť, hrad bastion: veža  100 CZK, študenti a seniori 60 CZK,  kasematy 120 CZK a 70 CZK,  hrad stála expozícia 190 CZK a 115 CZK, celý Spilberg 320 CZK a 190 CZK,  skupiny zľavy,  Hrad Veveří - nádvoria 30 CZK, hrad 1. poschodie 120 CZK, mládež a seniori 80 CZK, zámok Slavkov 130 CZK, mládež a seniori 80 CZK, súkromné apartmány 100 CZK a 80 CZK, bojové pole 40 minút - 2 hodiny, vopred potrebné objednať.

OBJEDNÁVKA