Južné BavorskoMNÍCHOV, KRÁĽOVSKÉ ZÁMKY, SALZBURG, Nemecko

Pozývame Vás na zájazd, ktorého ponuka je pestrou mozaikou prírodných krás, romantickej atmosféry, umeleckých pamiatok a poznania ľudskej šikovnosti. A ktoré sú synonymá Bavorska? Známe „značky“ – metropola Mníchov s Nemeckým múzeom, pivom, autami BMW a historickým radničným centrom, Romantická a Alpská cesta s bavorskými kráľovskými zámkami.

Momentálne nie sú naplánované žiadne termíny

Zájazd si môžete predbežne rezervovať.

Cena: 269,00 EUR

PROGRAM

1. deň

Odchod zo Slovenska v podvečerných a večerných hodinách /Bratislava cca 22.30 hod./ cesta nonstop.

2. deň

Príchod do dedinky WIES v ranných hodinách, prehliadka unikátneho rokokového kostola Wieskirche /pamiatka UNESCO/. Odtiaľ pokračovanie po tzv. „Romantickej ceste“ do mestečka HOHENSCHWANGAU, ktoré je východzím miestom k rozprávkovým zámkom Hohenschwangau a Neuschwanstein. Prehliadky zámkov, prechádzka popri jazere a  romantickou prírodou , osobné voľno. Hotelové ubytovanie ** v blízkom okolí Peiting a pod. 1/2 izby so S+WC

3. deň

Po raňajkách odchod k zámku LINDERHOF, prehliadka zámku a záhrad - fontána, vodopády. Odtiaľ presun do dedinky ETTAL, krátka návšteva Benediktínskeho opátstva s možnosťou zakúpenia miestnych bylinných likérov. Popoludní presun do metropoly Bavorska – MNÍCHOVA, hotelové ubytovanie. Podvečer a večer krátky okruh a prehliadka okolo olympijského areálu z r. 1972 Olympiahalle. Počas pešej prehliadky centra uvidíte Karlovo námestie, Justičný palác, kostol sv. Michala, Frauenkirche a radnicu s orlojom na Marienplatz. Osobné voľno na večeru, prípadne návštevu štýlovej bavorskej pivárne.

4. deň

Raňajky, odchod do rakúskeho „rozprávkového“ mesta na rieke Salzach, SALZBURGU. Návšteva Dómu sv. Ruperta, Františkánskeho kostola, starej radnice - zvonku, Mozartovho rodného domu v ulici Getreidgasse, alebo domu, kde žil skladateľ, ktoré funguje ako múzeum. Fakultatívne prehliadka pevnosti Hohensalzburg, zámku Hellbrunn s vodnými hrami /tento sa nachádza 4 km od mesta/, príp. aj záhrad zámku Mirabell. Hotelové ubytovanie v okolí Salzburgu.

5. deň

Raňajky, krátka zastávka v malebnom mestečku ST. WOLFGANG pri jazere Wolfgangsee s návštevou miestneho kostola so vzácnym oltárom a  prehliadka kúpeľného mesta BAD ISCHL (obľúbené letovisko cisára Františka – Jozefa) s možnosťou návštevy cisárskej vily. Krátko popoludní cesta nonstop na Slovensko, návrat v podvečerných a večerných hodinách.

Cena zájazdu 269 EUR

Cena zahŕňa:

3 x hotelové **plus ubytovanie v 1/2 S+WC, 3 x kontinentálne raňajky, dopravu luxusným  klimatizovaným autobusom Mercedes/ Man, sprievodcu, poistenie Union proti úpadku CK

Možné príplatky:

komplexné poistenie Union 2,00 EUR/os/deň, 1/1 izba: 68 EUR/3 noci, večera cca 15 EUR/os

Možné vstupy:

Kráľovské bavorské zámky Neuschw. a Hohenschw.  26 EUR (vstupy do oboch zámkov a rezervačný poplatok), mládež do 18 rokov  12 EUR,  zámok Linderhof  10 EUR, len parkové budovy 5 EUR, mládež do 18 rokov zdarma,  Mozartove domy po  10 EUR, kombinovaný lístok  17 EUR, skupiny a mládež zľavy,  zámok Hellbrunn  13,50 EUR (v skupine12 EUR), mládež do 18 rokov  6 EUR, študenti 19-26 r.  8,50 EUR,  pevnosť Hohensalzburg s lanovkou  12 EUR, v skupine  11,20 EUR, deti, študenti v skupine  6,40 EUR,  záhrady zámku Mirabell zdarma,  cisárska Vila + park v Bad Ischl  15 EUR, len park 5,10 EUR

OBJEDNÁVKA