Rumunsko-za atrakciami Sedmohradska5 – denný autobusový zájazd V prípade záujmu sa môžete informovať v CK, Rumunsko

Sedmohradsko - asi pamiatkove najhodnotnejšia časť Rumunska, v minulosti známa ako oblasť siedmich hradov.

Momentálne nie sú naplánované žiadne termíny

Zájazd si môžete predbežne rezervovať.

Cena: 0,00 €

PROGRAM:

1. deň:

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách - nástupy BB - ZV - KR - Šahy, trasa cez Maďarsko. Po príchode do pohraničného mesta ORADEA pred 14.00 hod. (ich času). Prehliadka centra mesta s chrámami rôznych náboženstiev - katedrála Panny Márie (najväčšia v krajine, mesačný chrám) divadlo, unikátna synagóga s blízkym pozoruhodným hotelom Čierny orol. Odtiaľ presun do 150 km vzdialeného mesta CLUJ, hotelové ubytovanie o cca 19.45 hod. *** 1/2 S+WC+TV.

2. deň:

Po zosilnených raňajkách odchod do soľnej bane z 13. st. SALINA TURDA. Pokračovanie autobusom, prehliadka opevnených kostolov v oblasti Mediáš, z ktorých najzaujímavejší je Biertan s trojitým opevnením. Transfer do starobylého mesta SIGISHOARA, prezývaného aj „sedmohradský Norimberg“ /je na zozname UNESCO/. Tvorí bránu do Transylvánie. Návšteva rodného domu Vlada Tepesa, ktorý bol pre Brama Stockera inšpiráciou na napísanie svetoznámeho románu Dracula. Presun do mesta BRAŠOV, založeného v 13. st. rádom nemec. rytierov. Hotelové ubytovanie***, 1/2 S+WC na periférii.

3.deň:

Zosilnené raňajky. Prehliadka blízkeho horského strediska SINAIA – „tzv. karpatská perla“ a bývalé letné sídlo rumunskej kráľovskej rodiny. Návšteva zámku PELEŠ, ktorý je svojimi bohato zdobenými interiérmi jedným z najzachovalejších palácov v Európe. Návšteva najväčšej atrakcie Rumunska hradu BRAN - sídlo
Draculu. Návrat do Brašova. Prehliadka historického centra s radnicou a Čiernou katedrálou - najväčšia cirkevná stavba Balkánu. Pozriete sa aj na najužšiu európsku ulicu Strada Sforii. Hlavné námestie Piata Sfatului s hradbami má úžasnú atmosféru. Hotelové ubytovanie.

4. deň:

Zosilnené raňajky, odchod do mesta SIBIU s romantickým malebným mestským jadrom, ktorému dominuje Brukenthalovb palác /v listine UNESCO/. Návšteva Horného mesta s architektonicky zaujímavými domami a tiež Dolného mesta s malými farebnými domčekmi. Z radničnej veže je prekrásny výhľad. Presun do starobylého mesta ALBA - LULIA, prehliadka centra s vyvýšenou pevnosťou - Citdela a románskou katedrálou sv. Michala s hrobami dynastie Arpádovcov. Hotelové ubytovanie*** v Cluj,1/2 S+WC +TV.

5. deň:

Zosilnené raňajky, presun do mesta CLUJ /2. najväčšie v Rumunsku a najvýznamnejšie v Sedmohradsku/. Prehliadka historického centra s nám. Piata Avram Iancu s pravoslávnou katedrálou Usnutia Presvätej Bohorodičky, divadlom, ... gotickým chrámom sv. Michala, citedelou, nádhernou Románskou katedrálou, rodný dom a pomník Mateja Korvína. Kratšie osobné voľno, o cca 13.30 hod. (ich čas) cesta nonstop na Slovensko cez Maďarsko, príchod v neskorších večerných hodinách (602 km do Bratislavy), pokračovanie až do Banskej Bystrice.

 

Alternatíva:

V prípade kolektívu a záujmu miesto mesta Cluj možno navštíviť mesto ARAD - architektonicky zaujímavé stavby lemujúce hlav. ulicu Boulvard.

Cena zájazdu 0 EUR

Cena zahŕňa:

4 x hotelové ubytovanie*** l/2 S+WC+TV, 4 x zosilnené raňajky, sprievodcu, dopravu luxusným klimatizovaným autobusom Mercedes/ Bova, poistenie Union proti úpadku CK

Možné príplatky:

komplexné cestovné poistenie UNION 2,50 EUR/os/deň, Pandemic 4 EUR/os/deň (základné+COVID)

Možné vstupy:

hrad BRAN  45 Lei (9 EUR), seniori 35 Lei (7 EUR), deti 10 Lei (2 EUR), šudenti 25 Lei (5 EUR), zámok Peleš  prízemie 45 Lei (9 EUR), seniori 25 Lei, študenti 15 Lei, (Optional tour so sprievodcom v anglitine 80 Lei, seniori 40 Lei, šudenti 25 Lei), soľná baňa bez špeciálneho sprievodcu 45 Lei (9 EUR), deti 25 Lei (5 EUR), seniori 25 Lei (5 EUR), kostol Biertan 10 Lei, Čierny kostol 15 Lei, hodinová veža Sigishoara  od  15 Lei, ... .

OBJEDNÁVKA