Vyjadrenia našich klientov

Najlepšou vizitkou firmy je stála klientela – individuáli a najmä kolektívy /školy, firmy, občianske združenia/. Našťasie aj nám sa títo ľudia vracajú a prichádzajú aj s novými podnetmi k programu zájazdu. Každé písomné alebo telefonické poďakovania pri návrate

zo zájazdu kroré obdržíme (organizácia akcie, práca sprievodcu, doprava) si vážime a je pre nás veľmi motivačné.