Rumunsko - objavme atraktívne Sedmohradsko5 – denný autobusový zájazd, Rumunsko

Sedmohradsko - asi pamiatkovo najhodnotnejšia časť Rumunska, v minulosti známa ako oblasť siedmich hradov.

5-dňový
autobusový zájazd
Streda - Nedeľa Cena: 289,00 €

PROGRAM

1.deň

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách, trasa cez Maďarsko. Po príchode do pohraničného mesta ORADEA pred 14.00 hod. Prehliadka centra mesta - divadlo, unikátna synagóga s blízkym pozoruhodným hotelom Čierny orol. Odtiaľ presun do 150 km vzdialeného mesta CLUJ, hotelové ubytovanie *** 1/2 S+WC+TV.

2.deň

Po zosilnených raňajkách odchod do soľnej bane z 13. st. SALINA TURDA. Pokračovanie autobusom, prehliadka opevnených kostolov v oblasti Mediáš, z ktorých najzaujímavejší je Biertan s trojitým opevnením. Transfer do starobylého mesta SIGISHOARA, prezývaného aj „sedmohradský Norimberg“ /je na zozname UNESCO/. Tvorí bránu do Transylvánie. Návšteva rodného domu Vlada Tepesa, ktorý bol pre Brama Stockera inšpiráciou na napísanie svetoznámeho románu Dracula. Presun do mesta BRAŠOV, založeného v 13. st. rádom nemec. rytierov. Prehliadka historického centra s radnicou a Čiernou katedrálou - najväčšia cirkevná stavba Balkánu. Pozriete sa aj na najužšiu európsku ulicu Strada Sforii. Hotelové ubytovanie***, 1/2 S+WC v Brašove.

3.deň

Zosilnené raňajky. Prehliadka blízkeho horského strediska SINAIA – „tzv. karpatská perla“ a bývalé letné sídlo rumunskej kráľovskej rodiny. Návšteva zámku PELEŠ, ktorý je svojimi bohato zdobenými interiérmi jedným z najzachovalejších palácov v Európe. Návšteva najväčšej atrakcie Rumunska hradu BRAN - sídlo
Draculu. Návrat do hotela v Brašove.

4.deň

Zosilnené raňajky, odchod do mesta SIBIU s romantickým malebným mestským jadrom, ktorému dominuje Brukenthalovb palác /v listine UNESCO/. Návšteva Horného mesta s architektonicky zaujímavými domami a tiež Dolného mesta s malými farebnými domčekmi. Presun do starobylého mesta ALBA - LULIA, prehliadka centra s pevnosťou a románskou katedrálou s hrobami dynastie Arpádovcov. Hotelové ubytovanie*** v Cluj,1/2 S+WC +TV.

5.deň

Zosilnené raňajky, presun do mesta CLUJ /2. najväčšie v Rumunsku a najvýznamnejšie v Sedmohradsku/. Prehliadka historického centra s gotickým chrámom sv. Michala, citedelou, nádhernou Románskou katedrálou, rodný dom a pomník Mateja Korvína. Kratšie osobné voľno, odtiaľ cesta nonstop na Slovensko cez Maďarsko, príchod v neskorších večerných hodinách (602 km do Bratislavy), pokračovanie až do Banskej Bystrice.


Alternatíva:

V prípade kolektívu a záujmu miesto mesta Cluj možno navštíviť mesto ARAD - architektonicky zaujímavé stavby lemujúce hlav. ulicu Boulvard.

Cena zájazdu 289 EUR

Cena zahŕňa:

4 x hotelové ubytovanie*** l/2 S+WC+TV, 4 x zosilnené raňajky sprievodcu, dopravu luxusným klimatizovaným autobusom Mercedes/ Bova, poistenie Union proti úpadku CK

Možné príplatky:

komplexné cestovné poistenie Union 2 EUR / os / deň

Možné vstupy:

hrad BRAN  35 Lei (7,8 EUR), seniori, deti, šudenti zľavy  25 - 27 Lei, zámok Peleš  25 Lei (5,6 EUR), soľná baňa  20 Lei (5,5 EUR), deti  10 Lei (3,5 EUR), seniori  12 Lei (4 EUR).

 

TERMÍN

Predbežná cenová kalkulácia

PoložkaCenaPočetCena celkom
Základné ceny
Cena zájazdu289,00 €0,00 €
Nepovinné príplatky
Komplexné cestovné poistenie UNION (5 x 2,00 € os./deň)10,00 €0,00 €
Cena za Váš zájazd celkom0,00 €

OBJEDNÁVKA